Voice Dialogue

Voice Dialogue is een methode om in dialoog te komen met je innerlijke stemmen; met verschillende delen van je persoonlijkheid: je ‘ikken’. Zij hebben ieder hun eigen manier van denken, voelen, gedrag en waarneming. Vaak identificeren we ons met één of meerdere deelpersoonlijkheden, waarmee we hebben leren leven, terwijl andere delen van ons tevergeefs hun stem proberen te laten horen.

In Voice Dialogue worden de verschillende ‘ikken’ uitgenodigd om vrijuit te spreken. Dat wil zeggen: zonder tussenkomst van het ego, dat zich meestal met de kritische deelpersoonlijkheden zoals de ‘controleur’ en de ‘criticus’ identificeert.

Door verschillende kanten van jezelf in relatie tot je vragen op deze manier neer te zetten, krijg je inzicht, overzicht en helderheid over wat zich in jou afspeelt. Van daaruit kun je als regisseur van je eigen situatie aanpassingen doen. Zodat wat je denkt, vindt en doet nog beter bij je past.

De begeleider van deze workshop is Heleen Florusse.

Heleen Florusse