Beter je grenzen stellen? – Onderzoek dan eerst je ruimte

Veel mensen die beter hun grenzen willen stellen, zijn zich niet bewust van hun eigen ruimte. Wat ons betreft gaat ruimteverkenning vooraf aan grenzen stellen. Als je weet wat zich allemaal in jouw ruimte bevindt en wat jij erin wil, volgen logische, passende grenzen vanzelf.

In deze training onderzoeken we jouw persoonlijke ruimte. We bakenen daarvoor letterlijk ruimte af, gaan in ruimte staan en onderzoeken zo wat er allemaal in jouw ruimte is en wat je erin wil. Vervolgens maken we een vertaalslag naar concrete situaties in jouw werkende of privé-leven waarin je beter je grenzen zou willen aangeven. Dat oefenen we, zodat je de opgedane inzichten vervolgens ook echt toe kunt passen.